Cung ứng lao động Tphcm

85 / 100 Powered by Rank Math SEO 4.6 / 5 ( 11 bình chọn ) Dịch vụ cung ứng lao động của Đại Nam là việc người lao động được Đại Nam tuyển dụng và ký kết hợp đồng lao động sau đó Đại Nam cho các doanh nghiệp khác thuê lại lao động, người lao động chịu sự điều hành trực tiếp của khách hàng và giám sát nhân sự của Đại Nam. Đại Nam chịu trách nhiệm về các chế độ tiền lương, thương, Bảo hiểm xã hội và các chế độ khác cho người lao động theo quy định của bộ luật lao động. Với dịch vụ Cho thuê … Đọc tiếp Cung ứng lao động Tphcm