Phó kế toán trưởng tiếng Trung – Long An – (Mr. Huy-0938955329)