Trưởng Phòng Kĩ Thuật Công Nghệ_Mr. Huy [0938955329]