Soc Trang – Kỹ thuật Bảo trì máy may công nghiệp_(Mr. Huy-0938955329)