[Sóc Trăng]_ Nhân Viên Kĩ Thuật May_Sewing Technician