Tag Archives: Cho thuê nhân công thời vụ năm 2020

Cho thuê nhân công thời vụ năm 2020

Cung Ung Lao Dong

Đại Nam chuyên cung ứng lao động (cho thuê lại lao động) chất lượng tại Khu vực phía Nam đặc biệt là TP.HCM. Chúng tôi cung ứng lao động số lượng lớn, mỗi tháng có thể cung ứng hơn 1000 lao động trên tất cả các khu công nghiệp tại khu vực miền Nam, với đội […]